Veel gestelde vragen

Binnen mijn netwerk zijn een aantal leden die niet actief deelnemen. Tellen deze mee voor de 70% regel?

Nee. We weten dat een aantal netwerken een groep niet-actieve deelnemers heeft. Het gaat dan om bijvoorbeeld om neurologen of huisartsen. Hoe wordt het totale aantal leden van mijn netwerk bepaald? Samen met de regiocoördinatoren wordt het totale aantal deelnemers per netwerk bepaald. Een aantal beroepsgroepen zijn namelijk uitgesloten omdat de blended learning onvoldoende relevant voor hen is (zoals bijvoorbeeld revalidatieartsen). De netwerkcoördinator kan met de regio coördinator contact opnemen bij vragen over het totale aantal deelnemers van zijn/haar netwerk.

Wat als mijn netwerk niet wil deelnemen, maar ik wel graag de training wil volgen?

De blended learning is ontwikkeld met als doel, de verbinding te leggen tussen regionale netwerken ParkinsonNet en Netwerken Palliatieve Zorg. Een essentieel onderdeel is dus het bijwonen van een netwerkbijeenkomst. De training kan niet individueel worden gevolgd gedurende de projectperiode (tot april 2021). De e-learning wordt na deze projectperiode opgenomen in het scholingsaanbod van ParkinsonNet. Het wordt dan voor individuele zorgverleners mogelijk deze te volgen.

Wat als ik niet aanwezig kan zijn tijdens de netwerkbijeenkomst?

Het bijwonen van de netwerkbijeenkomst is een vereiste voor het verkrijgen van de accreditatie. Daarnaast is de blended learning bedoeld om naast kennis ook de netwerken van ParkinsonNet en het Netwerk Palliatieve Zorg te verbinden. De aanwezigheid van een zorgverleners bij een netwerkbijeenkomst is dan ook cruciaal. Uiteraard kunnen zich calamiteiten voordoen, waardoor u verhinderd bent. U kunt dan contact opnemen met het ParkinsonSupport-projectteam om een netwerkbijeenkomst in een andere regio bij te wonen.

Wat als ik te laat ben gestart met de e-learning te volgen en deze niet heb afgerond voor de netwerkbijeenkomst?

De e-learning kan drie maanden voorafgaand aan de netwerkbijeenkomst worden gevolgd tot uiterlijk 7 dagen na de netwerkbijeenkomst. Mocht u in deze periode niet de e-learning hebben gevolgd, dan sluit deze zich automatisch. U kunt de e-learning eventueel na de projectperiode (t/m april 2021) volgen via het scholingsaanbod van ParkinsonNet. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden.

Wat als we in een eerdere fase al een bijeenkomst hebben georganiseerd met betrekking tot het thema palliatieve zorg en daarbij het regionale netwerk al hebben uitgenodigd?

Sommige regio’s hebben in voorgaande jaren al een verbinding tot stand gebracht met het netwerk palliatieve zorg. Indien deze netwerken ook de blended learning willen volgen, dient alsnog een netwerkbijeenkomst te worden georganiseerd omtrent palliatieve zorg. Bij deze blended learning is een netwerkbijeenkomst bijwonen een vereiste voor het toekennen van de accreditatie. Indien zorgverleners enkel de e-learning willen volgen, kan dit vanaf april 2021 via het scholingsaanbod van ParkinsonNet.