De ziekte van Parkinson is een progressief ziektebeeld, waardoor iemand met de ziekte van Parkinson geleidelijk achteruit gaat en steeds meer functies verliest. Helaas is er nog geen genezing mogelijk en is het daardoor onvermijdelijk dat mensen met de ziekte van Parkinson door – of in ieder geval mét – de ziekte sterven.

Palliatieve zorg kan juist ook voor veel mensen met de ziekte van Parkinson een belangrijke rol spelen. De palliatieve zorgbenadering focust op het psychosociale welzijn en heeft tot doel het fysieke (zo min mogelijk pijn) en het psychosociale welzijn (rustig, comfortabel, veilig gevoel) bij mensen te bevorderen.

In het project ParkinsonSupport is onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met de ziekte van Parkinson, naasten, nabestaanden en zorgverleners met de palliatieve fase. We ontdekten dat veel zorgverleners behoefte hebben aan meer kennis over de palliatieve fase bij de ziekte van Parkinson, zowel over wat palliatieve zorg nu betekent in het kader van Parkinson, alsmede het eigen vakinhoudelijk handelen. Ook blijkt dat er regionaal nauwelijks tot weinig wordt samengewerkt met de netwerken Palliatieve zorg. Dit terwijl de raakvlakken tussen palliatieve zorg en parkinsonzorg groot zijn. Bovendien kan het delen van kennis en expertise een bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van zorg.

Deze blended learning heeft als doel:

 • kennis te vergroten over palliatieve zorg bij professionals uit de Parkinsonzorg;
 • een regionale verbinding tot stand te brengen tussen het ParkinsonNet netwerk en het regionale netwerk Palliatieve zorg.

Samenwerken rondom palliatieve zorg kan zeker een positieve impuls geven aan betere parkinsonzorg!

Voor wie?

Voor wie?

Deze innovatieve multidisciplinaire blended learning is uitsluitend ontwikkeld voor zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Vul formulier in >

Met dank aan

De blended learning is onderdeel van het ParkinsonSupport-project. Dit project is een samenwerking van:

En wordt financieel ondersteund door:

Projectteam

 • Herma Lennaerts, MSc
 • Dr. Marieke Groot
 • Anne Ebenau, MSc
 • Dr.Marten Munneke
 • Prof. dr. Bas Bloem
 • Prof. dr. Kris Vissers

Ontwerp & Ontwikkeling

 • Thorsten Blokzijl (moosandspike.com)
 • Michel Verbruggen (moosandspike.com)
 • Thomas Huikeshoven (moosandspike.com)

Werkgroepleden

 • Karin Overbeek,expert diëtetiek, ParkinsonNet
 • Anna Marca van den Bruggen,fysiotherapeut
 • Dr. Mirthe Ponsen,neuroloog,
 • Edith Craenmehr,huisarts,
 • Christl Wassenaar,logopedist

Werkgroepleden

 • Koen Gillisen,parkinsonverpleegkundige
 • Jopke Kruyt,netwerkcoordinator
 • Dr. Marieke van den Brand,specialist palliatieve zorg
 • Miriam Leenders,Parkinson Vereniging
 • Bregje van Toor,ergotherapeut
 • Karin Mulder,ergotherapeut