Blended learning

Wanneer wordt gesproken over palliatieve zorg bij de ziekte van Parkinson?
Wat kan ik bieden als zorgverlener in de palliatieve fase?
Hoe kan ik een gesprek voeren over de toekomstige wensen met de patiënt en diens naasten? 
Wat kan een consultatieteam palliatieve zorg bieden en hoe kan ik hen consulteren?

In de blended learning staan deze vragen centraal. Het gaat hier om een nascholing over palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Deze nascholing bestaat uit twee onderdelen: het volgen van e-learning en het bijwonen van een  netwerkbijeenkomst over palliatieve zorg binnen uw regio. De volgende modules en leerdoelen treft u aan binnen de e-learning:

module image
MODULE 1 Palliatieve zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson

In deze module wordt ingegaan op het ontstaan van palliatieve zorg in Nederland. Daarnaast wordt stilgestaan bij wat palliatieve zorg kan betekenen voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.

module image
MODULE II Behandeling en begeleiding

In de tweede module wordt aandacht besteed aan de vier pijlers van palliatieve zorg (fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel) in relatie tot de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. Ook komt hierin de stervensfase en de zorg aan nabestaanden aan bod.

module image
MODULE III Gezamenlijke besluitvorming

De afsluitende module staat in het teken van gezamenlijke besluitvorming 
met aandacht voor Advance Care Planning en wilsverklaring.

"Je gaat er niet dood aan, maar het loopt wel lullig af" - Henk Blanken, journalist en heeft Parkinson

Een zelf te organiseren netwerkbijeenkomst binnen uw regio
Binnen het eigen ParkinsonNet netwerk dient een netwerkbijeenkomst te worden georganiseerd over het thema ‘palliatieve zorg’. Dit hoeft geen extra bijeenkomst te zijn, maar kan één van de netwerkbijeenkomsten zijn die binnen het ParkinsonNet-netwerk wordt georganiseerd. Wel vragen we van het netwerk dat tijdens deze netwerkbijeenkomst, een (of meerdere) contactperso(o)n(en) worden uitgenodigd van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg.

De inhoud van deze netwerkbijeenkomst kan worden vormgeven samen met het netwerk Palliatieve Zorg. Binnen het informatiepakket dat bij deze blended learning hoort, wordt meer informatie en ideeën verstrekt over hoe deze netwerkbijeenkomst te organiseren.

Een belangrijke vereiste is dat tijdens deze netwerkbijeenkomst, een (of meerdere) contactperso(o)n(en) worden uitgenodigd van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg om te vertellen over het netwerk Palliatieve zorg.

Accreditatie

De blended learning is geaccrediteerd door:

— Kwaliteitsregister V&V – 4 punten

— Registerplein Maatschappelijk werk – 4 punten

— ABAN – 4 punten

— Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 4 punten

— Stichting ADAP (diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten) – 4 punten

— NIP, Eerstelijnspsychologie – 4 punten

— KNGF – 5 punten

 

Om voor accreditatie aanmerking te komen, dient u het volgende te hebben afgerond:

– basisvragenlijst (nulmeting);

– e-learning met eindtoets;

– bijwonen van de netwerkbijeenkomst in uw regio;

– eindmeting (2 weken na de netwerkbijeenkomst)

Duur
Ongeveer 300 minuten (e-learning, netwerkbijeenkomst en evaluatie)

Kosten
Er zijn geen kosten aan verbonden.

intro image